ANBI

Stichting De Vlinders | Miss Regio Nederland

RSIN: 813882837

De Hop 191 7609 EN  Almelo

Telefoon: 0641 520 508

Email: info@missregio.nl

KvK: 8127954

Bankgegevens: NL79 RABO 0381.3962.31

Actueel verslag activiteiten vanaf 2015:

 • Selectiedag 08-03-2015
 • Finale 12-12-2015
 • Selectiedag 27-11-2016
 • Selectiedag 26 maart 2017
 • Finale juni 2017 onder voorbehoud (exacte datum nog niet bekend)

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling:

1. Stichting heeft ten doel:

 • Met het organiseren van Miss Regio Nederland, geven we vrouwen de kracht om dromen in de modewereld waar te maken. Ook al voldoen ze niet aan de belemmerende eisen zoals de minimale lengte-eis van 1.73 m. Bij Miss Regio Nederland krijgen ze een kans op een doorbraak in de modewereld.
 • Het aan het event gekoppelde goede doel, welke jaarlijks wordt bepaald te steunen. Voor 2017 is gekozen voor Linda Foundation. Dit fonds is bestemd voor (alleenstaande) ouders met kinderen die in financiele nood verkeren.

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het zoeken van sponsoren, zowel financieel als in natura en/of barteren.

De bestuurssamenstelling:

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste twee bestuurders.
 2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functie van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
 3. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.

Het beloningsbeleid van de instelling:

De bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en activiteiten voor de Stichting.

Het bestuur bestaat uit de volgende bestuurders:

 1. Mevrouw Susanna Johanna Stundebeek – voornoemd als voorzitter
 2. Mevrouw Cindy Beunk – voornoemd als secretaris en penningmeester

Bron: Akte van Oprichting Stichting De Vlinders | Miss Regio Nederland 20040520/1/MVO Notaris Mr. Klaas Frederik Bolding, notaris te Almelo.

STATUTENWIJZIGING 2 februari 2017 | Stichting Miss Regio Nederland

Akte van Oprichting Stichting De Vlinders

BELEIDSPLAN: 

Onze missie

Miss Regio Nederland handelende onder auspiciën van Stichting De Vlinders te Almelo heeft zich ten doel gesteld om VROUWEN de kracht geven om hun dromen in de MODEWERELD waar te maken. Ook al voldoen ze niet aan belemmerende eisen zoals de lengte eis van 1.73 m. Bij Miss Regio Nederland krijgen ze een kans op een doorbraak in de modewereld.

Als gevolg hiervan werd de eerste Miss Regio Nederland missverkiezing gehouden op 14 februari 2003. Vanwege het enorme succes van deze verkiezing, is de organisatie uitgegroeid tot een uitstekend jaarlijks evenement.

De opbrengst van het evenement wordt ter beschikking gesteld aan een jaarlijks te bepalen goed doel. Voor 2017 sluit de stichting zich aan bij Linda Foundation.

https://www.actievoorlindafoundation.nl/team/miss-regio-nederland-2017

Beleidsplan Stichting De Vlinders/Miss Regio Nederland 2016-2017

Activiteiten

 • Het organiseren van het jaarlijks evenement, bestaande uit voorselecties en de finale.
 • Het zoeken van sponsoren, zowel financieel als in natura en/of barteren.

Fondswerving

 • Het aantrekken van donaties
 • Het aantrekken van sponsoren
 • Het oproepen van aanmeldingen voor het event
 • Eenmalige financiele bijdrage van de aanmeldingen/kandidaten
 • Organiseren workshops
 • Aktie in 2016 “Kerstmis(s) voor iedereen”

De Stichting heeft ten doel

 • Het jaarlijks te bepalen goede goede doel van het Miss Regio Nederland Event in 2017: Linda Foundation, te steunen. Dit fonds is bestemd voor (alleenstaande) ouders met kinderen die in financiële nood verkeren.
 • Met het organiseren van Miss Regio Nederland, geven we vrouwen de kracht om hun dromen in de modewereld waar te maken. Ook al voldoen ze niet aan de belemmerende eisen zoals de minimale lengte-eis van 1.73 m. Bij Miss Regio Nederland krijgen ze een kans op een doorbraak in de modewereld.

Beheer van het vermogen

 • De bestuurders en vrijwilligers van Stichting De Vlinders/Miss Regio Nederland genieten geen beloning voor het uitoefenen van activiteiten voor de Stichting.
 • De stichting ontvangt rente van de Rabobank.
 • Het jaarverslag wordt verzorgd door vrijwilligers van de Stichting.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK Almelo, nummer: 08127954)

In aanvraag is de ANBI-status, waardoor giften onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn.

www.missregio.nl

www.lindafoundation.nl

Publicatiebalans 2015

Upload Publicatieverslag 2015 pdf-file